Ga naar hoofdinhoud

Geloof Training

Het is een eer en een voorrecht op Holland Christian Schools om samen te werken met ouders en kerken om de unieke geloofsontwikkeling van elke leerling aan te moedigen.

Onze missie is om "geesten toe te rusten en harten te koesteren om de wereld te transformeren voor Jezus Christus." Dit zijn echter geen afzonderlijke en afzonderlijke inspanningen; in plaats daarvan proberen we het hele kind op een geïntegreerde manier te eren. De docenten van Holland Christian zijn uniek toegerust om de groei en volwassenheid van studenten aanmoedigen in elke dimensie van hun wezen, inclusief hun geloof.

Echt geloof in het echte leven

We bidden samen

Hoe ziet dit er dagelijks uit in onze scholen? Het betekent we bidden in onze klaslokalen en de hele dag door. We hebben de vrijheid en het verlangen om openlijk en opzettelijk Gods aanwezigheid en werk in ons leven te erkennen wanneer de behoefte of het verlangen gedurende de dag aanwezig is. Op elk willekeurig moment is een willekeurig aantal klassen de hele dag bezig met gebed en devotie. Maar dat is niet alles…

We aanbidden samen

Geloofsontwikkeling betekent: wij aanbidden samen in de kapel. We waarderen en koesteren de vrijheid en kansen die we als groep hebben om te aanbidden. Elke klas op elke school komt regelmatig samen in gemeenschappelijke tijden van aanbidding, lofprijzing, gebed. Basis- en HCMS-studenten komen als school minstens één keer per week samen voor grote groepsaanbidding, terwijl HCHS-studenten elke maandag en vrijdag als een hele school samenkomen. Dit zijn gelegenheden om samen te aanbidden en ook om naar Gods Woord te luisteren en het toe te passen op ons leven, aangezien het informatie geeft over alles wat we de hele dag doen en zeggen.

Bekijk HCHS-kapellen

We bestuderen de Schrift

Geloofsontwikkeling betekent dat we bijbellessen hebben en een uitgebreid bijbelprogramma. De Bijbellessen zijn uniek van wat een leerling in de zondagsschool via zijn of haar kerk ontvangt. Het bijbelcurriculum van Holland Christian bestudeert elk bijbelverhaal met een verlangen om te zien hoe het verhaal gecentreerd en gefocust is op God, de auteur en voltooier van ons geloof. Studenten en docenten diep en bedachtzaam verken de bijbelse tekst: de context, geografie, geschiedenis en cultuur. Al deze componenten hebben een aanzienlijke invloed op wat de Bijbel voor zijn oorspronkelijke publiek betekende en dus ook op hoe deze tot ons spreekt. Alle christelijke bijbelleraren in Holland hebben een bachelordiploma en velen hebben een hoger diploma. Ze zoeken allemaal naar de Bijbel om op een zinvolle manier gelezen en ervaren te worden, en er wordt trouw op gereageerd.

We delen ervaringen

Geloofsontwikkeling betekent dat we samen een leven van trouw leven en delen, in waarheid en genade. Relaties zijn belangrijk op Holland Christian Schools. Medewerkers zijn volledig toegewijd aan Jezus Christus en Zijn Woord en aan het leven van trouw voor God. Het belang van relaties wordt niet alleen benadrukt in de klas, maar ook bij buitenschoolse activiteiten, beeldende kunst, sport, retraites, uitstapjes en servicemogelijkheden. Door gedeelde ervaringen, delen het personeel en de studenten open en eerlijk hun vreugde en verdriet, beproevingen en triomfen, bekentenissen en herstel. Het is de wens van de Holland Christian-staf om diepe en oprechte relaties met studenten te ontwikkelen terwijl ze samen het leven delen.

Wij serveren samen

De toewijding aan geloofsontwikkeling drijft ons tot: verder denken dan onszelf zowel lokaal als wereldwijd in daden van dienst. Het is onze wens om hier en nu brengers van "shalom" te zijn, op elk niveau en elke leeftijd.

  • Elementaire studenten hebben servicemogelijkheden via grootoudervrienden, POD-groepen, door voedsel en huishoudelijke benodigdheden te verzamelen voor lokale voedselbanken, en voor te lezen aan jongere studenten.
  • Oudere studenten dienen zowel individueel als als groep door vrijwilligerswerk te doen met teams of klassen bij de Rescue Mission, bij Compassionate Heart, Benjamin's Hope, bijles te geven op naburige scholen of door te helpen in lokale klaslokalen.
  • Studenten worden ook aangemoedigd om het hele jaar door te reageren als dat nodig is. Dit omvat zaken als het inzamelen van huishoudelijke artikelen voor lokale families wier huizen zijn afgebrand en het inzamelen voor behoeften in andere landen, waaronder na de aardbeving in Haïti of na de tsunami in Japan, of het helpen bij een aids-weeshuis voor kinderen in Lesotho, Afrika.
  • Naast deze dingen worden studenten uitgedaagd om na te denken over hoe wat ze in hun huidige lessen leren, onmiddellijk kan worden gebruikt om een ​​verschil te maken in hun wereld.

We vieren een christelijk wereldbeeld

Geloofsontwikkeling houdt in dat we in de loop van elke dag, elk uur, elke les en elke discipline met integriteit erkennen dat “Dit is de wereld van mijn vader” en dat alles van Hem is. De Bijbel biedt het fundament en de lens waardoor we God duidelijker zien. Elk onderwerp, elk concept, elke hypothese en elke waarheid wordt onderwezen door dit specifieke wereldbeeld. God is soeverein en heeft alle dingen goed geschapen. Toch zijn alle dingen van die oorspronkelijke goedheid gevallen. Jezus Christus heeft door Zijn dood en opstanding alle dingen verlost en zal ze uiteindelijk herstellen. En ten slotte voegen we ons bij het herstelwerk van de Heilige Geest door te proberen alle dingen nieuw te maken. Alle dingen houden samen in Christus. Dit is onze lens. Dit bijbelse kader geeft focus en vorm aan onze studie, ons leven, ons verleden, heden en toekomst, en onze reactie op alles wat we leren.

Dit is echt onderwijs dat christelijk is. Dit is onderwijs dat het hele kind met integriteit en intentie tegemoet komt. Dit is onderwijs waarin leerlingen van de kleuterschool tot en met hun laatste jaar opzettelijk en bedachtzaam kansen krijgen om God ontmoeten en reageer op Hem in trouw en in genade.

Middelbare schoolkapellen

Neem plaats, steun uw voeten en geniet van ochtenddevoties met ons! We zijn zo gezegend dat HCHS twee keer per week samen kan aanbidden - een zeldzame vreugde! Onze basisscholen aanbidden wekelijks samen, en nemen over het algemeen niet hun kapellen op, hoewel ouders en grootouders welkom zijn om aanwezig te zijn als ze zijn uitgenodigd.

Archief van de kapel van de middelbare school

Discipelschapspraktijken

Het woord 'religie' heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Veel mensen zeggen graag dat ze volgelingen van Jezus zijn, maar niet religieus. Maar het woord is gemakkelijker te omarmen als we de betekenis van het woord 'religie' begrijpen als iets dat "bindt" een volk van geloof samen. Zelfs Jezus bidt voor alle gelovigen in Johannes 17, dat we “allen één” mogen zijn, samengebonden als het Lichaam van Christus – dat we religieus mogen zijn.

De kern van groot christelijk onderwijs zijn de parallelle componenten van geloof en leren. Omdat religieuze training belangrijk voor ons is, onderwijzen we de belangrijkste principes van het christelijk geloof, maar er is meer dan dat. Als instelling geworteld in de gereformeerde traditie, bevestigt Holland Christian Schools de woorden van Abraham Kuyper en zegt: “Er is geen vierkante centimeter in het hele domein van ons menselijk bestaan ​​waarover Christus, die Soeverein is over alles, niet huilt, 'De mijne!'” Als zodanig bieden we geen geseculariseerd onderwijs met een bijbelklas erop. In plaats daarvan werken we eraan om de cursisten te helpen begrijpen dat geloof als een lens dient waardoor ze de rest van hun leerproces kunnen doen. Geloof heeft invloed op de manier waarop we taal, wetenschap, wiskunde, geschiedenis, kunst en elk ander vakgebied waarin we duiken benaderen. We verwonderen ons over de complexiteit van de cel (Psalm 139:14), we bespreken hoe armoede en gemeenschapswerk (Jakobus 1:27) en onderzoeken hoe onze relatie met de aarde ertoe doet (Genesis 1:28). We leren meer over ons geloof - onze religie - en op zijn beurt vormt onze religie ons leren. Groot christelijk onderwijs moet die elementen altijd met elkaar verweven, niet alleen per ongeluk, maar met opzet.

De Discipelschapspraktijken van Holland Christian zijn geen programma of systeem, maar meer een lens die ons helpt om bewuster te leren dat ons geloof en ons leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Discipelschapspraktijken verenigen ons als een schoolsysteem en geven ons een manier om over ons geloof te praten dat verandert niet van jaar tot jaar of van leraar tot leraar. Ze geven ons een gemeenschappelijke taal om de complexiteit van de cursusinhoud en de wereld te bespreken die we moeten transformeren voor Jezus Christus.

Terwijl we blijven leren over ons geloof, worden deze discipelschapspraktijken geef benen aan onze overtuigingen, waardoor ons leren getrouwer wordt. De volgende discipelschapspraktijken zijn ingebed in het leren van de kleuterschool tot en met de 12e klas en zijn verweven met het curriculum in elk klaslokaal. Hoewel dit zijn levenslange inspanningen, we geloven dat kinderen volledig in staat zijn om niet alleen deze discipelschapspraktijken te begrijpen, maar ook van ganser harte te werken aan de vervulling ervan!

Vragen hebben?

We kijken ernaar uit u en uw gezin te ontmoeten en u kennis te laten maken met de fris, creatief, gepersonaliseerd onderwijs bij Holland Christian! We zijn hier om te helpen! Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel ons op 616.820.2805.

Neem contact op!