Ga naar hoofdinhoud

Elementair Leerplan

We houden van kinderen. Wij houden van Jezus. En we kunnen niet wachten om ze te leren over Hem en Zijn wereld, hun rol daarin. Hier is onze kaart die we volgen om precies dat te doen.

Het basiscurriculum van Holland Christian Schools biedt studenten een goed afgerond educatief programma in de belangrijkste academische vakken, kunst, taal, muziek, technologie en lichamelijk welzijn. Elk vakgebied wordt versterkt door de integratie van geloof naarmate studenten meer inzicht krijgen in God als Schepper van alles.

Elementaire vakken

Bijbel

Het Bijbelcurriculum van Christian Schools International (CSI) wordt door de hele lagere school gebruikt. Studenten komen bijbelverhalen tegen in hun geografische, historische en culturele context. De Bijbelse verhalen worden onderwezen als het verhaal van God en Zijn volk, niet moralistisch. Leraren presenteren de verhalen in chronologische volgorde en geven les op zo'n manier dat studenten beter begrijpen wie God is, wie ze zijn en wat het betekent om deel uit te maken van Gods familie en op zijn missie om shalom tot chaos te brengen, waar het ook mag zijn gevonden. Ons Bijbelcurriculum geeft ook informatie over onze Discipelschapspraktijken in elk ander leergebied.

Communicatie

Holland Christian gebruikt Lezen en Schrijven Workshop als een evenwichtige geletterdheidsaanpak waarbij lezen, schrijven, woordstudie, spreken en luisteren allemaal worden onderwezen door het gebruik van authentieke ervaringen met tekst. We gebruiken MAISA lees- en schrijfeenheden die zijn afgestemd op de nationale en nationale normen en die de volgende studierichtingen omvatten: lezen, literaire respons, schrijven, taal, luisteren en spreken.

lezing

De faculteit van Holland Christian gelooft dat lezen een geschenk van God is en studenten essentiële vaardigheden biedt voor levenslang leren. Door het leesprogramma ontwikkelen studenten een breder perspectief op het leven en leren ze wat anderen in hun leven hebben uitgedrukt en ervaren. Studenten oefenen dan onderscheidingsvermogen in het herkennen waar dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn en ook wanneer ze resoneren met Gods bedoelingen voor hoe de dingen zouden moeten zijn.

Studenten kiezen tekst op hun ontwikkelingsniveau om leesstrategieën en -vaardigheden te oefenen (bijvoorbeeld: nauwkeurigheid, vloeiendheid en begrip). Er is een nadruk op zowel fictie als non-fictie leesinstructie. Studenten ervaren leesinstructie voor hele groepen, kleine groepen en individueel om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Tijdens het leesblok krijgen de leerlingen ook woordstudie-instructie via VOWAC of Words Their Way.

schrijf-

De bedoeling van het onderwijzen van het schrijfproces is dat studenten kwalitatief hoogstaand geschreven werk creëren en onderscheiden, aangezien kwalitatief schrijven een manier is om Gods glorie te brengen via een communicatiemodus die vele levens kan raken. Door te schrijven drukken de leerlingen met waarheid en gratie uit wat goed, juist en puur is, en ook wat niet. Daarnaast is schrijven een creatieve bezigheid die het beeld van een scheppende God weerspiegelt.

Schrijfinstructie omvat leerpunten die erop gericht zijn studenten meerdere ervaringen te bieden met het schrijven van elk genre voor een verscheidenheid aan authentieke doelgroepen. Lespunten richten zich op verschillende aspecten van het schrijfproces, zoals het genereren van ideeën, schrijven, herzien, bewerken en publiceren. Tijdens het schrijfblok krijgen studenten ook instructie over schrijfconventies zoals spelling, interpunctie, hoofdletters en grammatica.

Math

Holland Christian gebruikt wiskundige uitdrukkingen, die zijn afgestemd op nationale en nationale normen. Met behulp van praktijkvoorbeelden, conceptuele taal en tekeningen, leren studenten vaardigheden en strategieën om een ​​conceptueel kader te bouwen voor het begrijpen van wiskundig denken en het werken door middel van probleemoplossende vaardigheden op een hoger niveau.

De instructie richt zich op de volgende wiskundige onderdelen: gevoel voor getallen, algebraïsche concepten, meetkunde, metingen, gegevens en waarschijnlijkheid. Door wiskunde te leren, leren de leerlingen dat onze God een God van orde, patroon en schoonheid is. Omdat God trouw, constant en waar is, leren studenten wiskundige concepten die constant en waar zijn. Op hun beurt gebruiken leerlingen wiskunde om hun wereld te begrijpen en te helpen orde te scheppen.

Social Studies

Lagere basisschoolleerlingen verkennen sociale omgevingen door te kijken naar de interactie tussen henzelf en anderen, gezinnen, scholen en lokale gemeenschappen. Er wordt sterk de nadruk gelegd op hoe God ons roept om anderen en onze gemeenschap te dienen.

Bovenbouwleerlingen bestuderen de geschiedenis van Michigan als een voorbeeld van hoe mensen naar de Verenigde Staten kwamen en hoe die vroege kolonisten gemeenschappen en cultuur stichtten. Studenten bestuderen ook de geschiedenis van de Verenigde Staten en de geografische, economische en gouvernementele concepten die de vorming van deze natie hebben beïnvloed. Studenten erkennen dat geschiedenis echt "Zijn verhaal" is wanneer ze worden onderwezen over God, mensen, zichzelf en hun plaats in de wereld en in de tijd die zich ontvouwt. Er is een sterke nadruk op hoe historische gebeurtenissen hedendaagse gebeurtenissen hebben beïnvloed.

Wetenschap

Holland Christian gebruikt het Phenomenal Science Program in de kleuterschool-5e leerjaar. Het programma is ontworpen door docenten uit Michigan om te voldoen aan de Michigan Science Standards en de Next Generation Science Standards van de wetenschappelijke vereisten van K-5-klasse, terwijl innovatieve hands-on 3D-methoden worden gebruikt, zoals samenwerken, noteren, onderzoeken en plannen van verhaallijnen.

Tijdens elke studie leren studenten over de wonderen van Gods wereld en worden ze uitgedaagd om het evenwicht en de orde te zien in de wereld die Hij schiep. De bedoeling is om studenten naar een plaats van ontzag te brengen voor God als schepper en onderhouder van alle dingen. Door het goddelijke kunstwerk van de schepping te bestuderen, leren studenten meer over God en zijn trouwe zorg en ondersteunende kracht. Studenten leren ook over hun eigen door God ingestelde verantwoordelijkheid om voor de schepping te zorgen en deze te laten bloeien.

Lichamelijke opvoeding en gezondheid

Het fysieke welzijnsprogramma is afgestemd op de staatsnormen en richt zich op het onderwijzen van kinderen over het volgende: ontwikkeling van motorische vaardigheden, beweging, fitheid, participatie, inhoudelijke vaardigheden en sociale en persoonlijke keuzes. Studenten leren hoe ze op verantwoorde wijze voor hun lichaam kunnen zorgen en erkennen dat het kostbare geschenken van God zijn, door Hem ontworpen voor Zijn gebruik en dienst, evenals voor ons plezier in het leven. Door Gods schepping van recreatie en spel, leren studenten vaardigheden en praktijken die hen zullen helpen een leven lang plezier te hebben in beweging en recreatie.

Reproductieve gezondheid

Dit leerplan wordt onderwezen door leraren in de vijfde klas als onderdeel van de leerplannen Wetenschap of Gezondheid en richt zich op het herkennen van de unieke en speciale manier waarop God ons als mens heeft geschapen. Leren over menselijke seksualiteit door de lens van de Schrift op een leeftijdsgeschikte manier, leert ons hoe God wil dat we het leven en Zijn gave van seksualiteit ervaren.

Muziek

Basisschoolleerlingen ervaren de vreugde van vocale muziek in de kleuterklas 4e klas, maar ook in de 5e en 6e klas als een keuzevak voor een koor, samen met band en orkest. Het curriculum omvat muziektekens en -symbolen, zingen in harmonie, muziekwaardering, muziekgeschiedenis, christelijke liederen en hymnes en uitvoeringen. Door blootstelling aan een breed scala aan stijl, context, arrangement en geluid krijgen studenten begrip en waardering voor het brede en diverse spectrum van muzikale expressie. Muziek wordt onderwezen als een speciale gave van God voor expressie, plezier en begrip. Studenten leren ook onderscheidingsvermogen in muzieklessen, omdat muziek kan worden gebruikt om de realiteit van de wereld te laten zien en ook om de goedheid van het Koninkrijk van God tot uitdrukking te brengen.

Orchestra

Orkest wordt een paar dagen per week geïntroduceerd als een voorschoolse optie in de 4e klas, en als keuzevak voor leerlingen van de 5e en 6e klas tijdens de schooldag. Een specialist geeft dit programma twee keer per week, met een derde sessie om de twee weken. Studenten leren muziektekens en symbolen, ritme, toon, verschillende snaarinstrumenten, uitvoering en presentatie.

crawler

Band is een keuzevak voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Een specialist geeft dit programma twee keer per week, met een derde sessie om de twee weken. Studenten leren over de verschillende koperblazers, tekens en symbolen, houtblazers, toon, ritme en uitvoering.

soort

Een kunstspecialist geeft wekelijks kunstinstructie aan leerlingen in de kleuterklas-6e klas. Het curriculum omvat een breed scala aan media, technieken, productie, kunstwaardering, geschiedenis en ontwerpprincipes, en showcasemogelijkheden. Als beelddragers van een creatieve God gebruiken leerlingen hun creatieve gaven om te creëren, te behouden, betekenis te geven en gewoon plezier te hebben in artistieke expressie met behulp van verschillende media.

Schrijf je vandaag in

U bent altijd welkom om Holland Christian Schools te bezoeken, persoonlijk of virtueel, om meer over ons te weten te komen en de dingen zelf in actie te zien. We rollen de rode loper voor je uit tijdens je bezoek met een van de leden van ons leiderschapsteam!

Schrijf nu in