Ga naar hoofdinhoud

Middle School Leerplan

Hier op de middelbare school beginnen we met relaties. Met elkaar, onze God, onze wereld. Dan voegen we rigoureus het lezen, schrijven en rekenen toe.

Ons Holland Christian Middle School-curriculum is een continu werk in uitvoering, aangezien we elke dag van elk schooljaar ons best doen om onze studenten op te leiden en te betrekken bij Gods wereld en Zijn werk om hen heen, dit nauwkeurig en voor hun toekomst, waarbij we op de hoogte blijven van educatieve trends en veranderingen, en het gebruik van de gaven waarmee God elke individuele student zegent. We kijken uit naar onze middelbare schooljaren samen en werken aan onze "uitrustende geest en koesterende elkaars harten", allemaal in dienst van het transformeren van de wereld voor Christus.

6e-8e klas gemeenschappelijke klassen

soort

Kunstlessen van de 6e, 7e en 8e klas zijn allemaal gericht op persoonlijke identiteit en het vieren van uniekheden. We leren basistechnieken en -vaardigheden in verschillende media om ons vertrouwen in onze kunstwerken op te bouwen. Studenten schrijven ook en reflecteren over het proces en het eindproduct terwijl we bezig zijn, en dragen allemaal bij aan een kunsttentoonstelling voor de hele school in het voorjaar. Elk jaar voegen we iets toe aan wat we eerder hebben geleerd en creëren we een digitaal werkportfolio.

Band, orkest en koor

Alle studenten nemen deel aan een band, orkest of koor om aan onze vereisten voor schone kunsten te voldoen.

crawler

Bands uit de 6e, 7e en 8e klas koesteren een levenslange liefde voor zinvolle deelname aan muziek. We blijven ons vermogen om te spelen uitbreiden met een goed ritme, balans, toon, intonatie en expressie terwijl we ernaar streven God te loven door middel van muziek. Studenten ervaren band door middel van grote groepsoptredens, marcheren in de Tulip Time en Memorial Day Parades, evenals verschillende mogelijkheden om solo's en in kleinere ensembles te spelen, waaronder de Middle School Jazz Band.

Orchestra

In orkesten van de 6e, 7e en 8e graad houden we ons bezig met Gods prachtige geschenk van muziek. We verfijnen toonkwaliteit, intonatie, balans, expressie en ritme en ontwikkelen geavanceerde technieken zoals vibrato en shifting. We werken samen om schoonheid en shalom naar onze gemeenschap te brengen door middel van muziek. Studenten hebben de mogelijkheid om een ​​verscheidenheid aan muziek uit te voeren in solo-, kleine groep- en grote ensemblesituaties om God eer en glorie te brengen.

Koor

In de koren van de 6e, 7e en 8e leerjaar leren we wie God ieder van ons heeft geschapen, terwijl we ontdekken hoe we de stemmen die hij ons heeft gegeven, kunnen gebruiken. Tijdens onze repetities beseffen we de waarde van een goede zangtechniek als we een sopraan-, alt- of baritonzanglijn leren zingen. We krijgen de kans om onze kennis van muziektheorie uit te breiden, muziek uit verschillende culturen, muziekgenres en tijdsperioden te bestuderen en als een team te werken om glorie en eer aan onze God te brengen tijdens onze repetities en uitvoeringen.

Lichamelijke Opvoeding

Holland Christian Middle School Lichamelijke Opvoeding richt zich op één hoofdconcept: "Dit is het lichaam dat de Heer mij bespeelt - hoe kan ik er fysiek actief mee zijn?" We streven ernaar om aan dat concept te voldoen door zowel sportactiviteiten als fitnesstrainingen te gebruiken. Tijdens de Sport Activity Units worden studenten uitgedaagd om bestaande vaardigheden die ze in voorgaande jaren hebben geleerd te verfijnen, en om nieuwe vaardigheden en inzichten uit te breiden en te ontwikkelen. Het doel van dit leerproces is om studenten plezier te laten beleven aan een verscheidenheid aan verschillende fysieke activiteiten, activiteiten te vinden die ze willen blijven uitoefenen, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Tijdens de fitnesstrainingen is het doel om studenten te helpen hun algehele gezondheid te verbeteren. In elke PE-cursus van een semester leren studenten hoe en waarom fitness belangrijk voor hen is, zowel nu als tijdens hun volwassen jaren.

6e graad kernklassen

Bijbel

De Bijbel van de 6e graad benadert het hele Oude Testament als Gods verhaal, met de nadruk in het bijzonder op Gods trouw aan Zijn volk. Gedurende de hele klas bekijken ze alles van Genesis tot de kleine profeten als basis voor het bestuderen van het Nieuwe Testament in de 7e en 8e klas.

Creatie behouden

De cursus Creatie houden van groep 6 combineert Bijbel, wetenschap, kunst en sociale studies tot ervaringen die gericht zijn op onze Bijbelse roeping om rentmeesters te zijn van Gods schepping en deze wereld. In deze cursus proberen studenten duurzamere praktijken te creëren in de manier waarop we handelen, door bijvoorbeeld te composteren om voedselverspilling te verminderen. Ze creëren ook betere omstandigheden voor Gods schepping door nestkasten voor vogels in verschillende omgevingen te bouwen. Om zoveel mogelijk praktijkgericht en buitenshuis te zijn, omvat deze cursus de meeste weken uitstapjes buiten de campus naar plaatsen als het Outdoor Discovery Center, 8th Day Farm en Saugatuck Dunes.

Engels

Studenten in het 6de leerjaar Engels ontdekken de kracht van zowel woorden als verhalen als hulpmiddelen om de harten en geesten van anderen te koesteren, en om Gods verbazingwekkende verhaal met elkaar en de mensen om ons heen te delen. Om dat te doen, bestuderen de leerlingen van het 6de leerjaar Engels de basisbouwstenen van woordenschat, grammatica, schrijf- en leesvaardigheid via een workshopmethode, wat inhoudt dat er zoveel mogelijk keuze voor onderwerp en tekst wordt geboden aan de leerlingen – aangezien leerlingen lezen en schrijven over onderwerpen waar ze gepassioneerd over zijn, leren ze effectiever. Het tweede semester richt zich op een verscheidenheid aan persoonlijke en sociale uitdagingen bij lezen en schrijven, en doet dit door middel van literaire analyse, boekenclubs en historische fictie - allemaal gepresenteerd op een Godverheerlijkende manier.

Wiskunde

Het doel van onze wiskundeles van het 6de leerjaar is om elk probleem te benaderen met een groeimindset, te begrijpen dat leren een proces is dat veel fouten met zich meebrengt en het gebruiken ervan als kansen is een geweldige manier om het denken te verduidelijken. De onderwerpen die worden behandeld met behulp van ons leerboek Math Expressions, uitgegeven door Houghton Mifflin Harcourt, zijn: getaltheorie, uitdrukkingen, procenten, verhoudingen, algebra, meetkunde en metingen. De leerlingen werken eraan om te begrijpen dat onze God iemand is die orde in de chaos schept, zelfs met wiskundige en numerieke uitdrukkingen!

Non-fictie geletterdheid

Het overkoepelende doel van non-fictiegeletterdheid in het zesde leerjaar is het bevorderen en aanmoedigen van leerlingen om actieve lezers en denkers van informatieve teksten te zijn. Deze negen weken durende les is een uitbreiding van de Engelse les van groep 6, waarbij de nadruk specifiek ligt op het lezen van informatieve teksten en het vervolgens schrijven van een oorzaak-en-gevolg-essay op basis van onderzoek van studenten met behulp van de informatieve teksten van zijn of haar keuze.

Wetenschap

Wetenschap van het zesde leerjaar leert leerlingen dat we als christenen onze Schepper beter kunnen begrijpen door de wereld om ons heen te begrijpen, en dit gebeurt te beginnen met het MiSTAR-curriculum, een probleemgebaseerd curriculum dat elke eenheid begint met een toepasselijke uitdaging die leerlingen kunnen onderzoeken. Tijdens het eerste semester van de les gebruiken studenten modellen om beter te begrijpen hoe God orde in onze wereld schiep door systemen zoals het watersysteem, ecosystemen en onze lichaamssystemen. Het tweede semester gaat verder met experimenten met plantengroei en het meten van de gezondheid van een ecosysteem door als voorbeeld feitelijke gegevens in kaart te brengen die zijn verzameld in het bos achter onze school.

Social Studies

6th Grade Social Studies kijkt naar de mensen en plaatsen op Gods aarde, voornamelijk door de lens van geografie, met behulp van een verscheidenheid aan geografie-instrumenten: regio's, plaatsen, locaties, beweging van mensen en culturen, evenals interacties tussen mens en milieu.

7e graad kernklassen

Versnelde wiskunde

Versnelde 7e Wiskunde wordt aangeboden aan studenten die in aanmerking komen op basis van testscores en aanbeveling van de leraar. In het 7e leerjaar voor geavanceerde wiskunde voltooien we zowel de wiskundestandaarden van het 7e als het 8e leerjaar. Dit is een les voor studenten die gepassioneerd zijn door wiskunde en scoren in de top 10% van de gestandaardiseerde tests. In het eerste semester leren we wiskunde in het 7e leerjaar, waarbij we algebra, gehele getallen, metingen, verhoudingen, snelheid, verhoudingen, procenten, waarschijnlijkheid, omtrek, oppervlakte, volume en schaaltekeningen zullen verkennen en leren. We maken een spel uit dozen om meer te leren over waarschijnlijkheid. In het tweede semester voltooien we wiskunde van groep 8, waarin we lineaire en exponentiële situaties, symmetrie, meetkunde, waarschijnlijkheid, statistiek en de stelling van Pythagoras onderzoeken en leren.

Bijbel

7th Grade Bible richt zich op het leven en de leer van Jezus. We bespreken de geografische, historische en religieuze context waarin Jezus leefde en onderwees. Deze bijbelklas van één semester moedigt studenten aan om op een dieper niveau over het christendom na te denken en hun eigen geloof te onderzoeken.

Engels

7th Grade Engels is een combinatie van lezen, schrijven en presenteren. We ontdekken de kracht van woorden die zowel een geweldig hulpmiddel als een veeleisende verantwoordelijkheid zijn. God gebruikte woorden om de wereld te scheppen. En als mensen, gemaakt naar zijn beeld, kunnen we de kracht van taal gebruiken. In de klas lezen we verhalen van verschillende lengtes, houden toespraken met uitleg en schrijven fictie, non-fictie en tijdschriften met als belangrijkste doel te leren lezen, schrijven en presenteren op een Godverheerlijkende manier.

Wiskunde

In 7th Grade Mathematics verkennen en leren we algebra, gehele getallen, metingen, verhoudingen, snelheid, verhoudingen, procenten, waarschijnlijkheid, omtrek, oppervlakte, volume en schaaltekeningen. We maken spellen uit de doos om meer te weten te komen over waarschijnlijkheid, en meten vervolgens de waarschijnlijkheid in een echte omgeving met 4e klassers van Pine Ridge. We tekenen ook plattegronden van een huis om meer te weten te komen over schaal en procenten.

Non-fictie geletterdheid

Non-fictiegeletterdheid van groep 7 is een klas van negen weken en een kwart waarin leerlingen non-fictieteksten lezen, schrijven en bestuderen. Studenten lezen en annoteren artikelen, oefenen met het geven van interviews, stellen vragen, vinden antwoorden en presenteren bevindingen. Tegen het einde van het kwartaal worden al deze vaardigheden gebruikt om een ​​definitief non-fictie-essay te schrijven waarin een onderzoeksvraag grondig wordt beantwoord met behulp van ondersteuning en citaten.

Wetenschap

7de graad Wetenschap leert studenten dat we als christenen onze Schepper beter kunnen begrijpen door de wereld om ons heen te begrijpen. Wetenschappelijke onderwerpen worden onderwezen vanuit een onderzoekende benadering, waardoor studenten de wetenschapper kunnen worden terwijl ze ontdekken en leren. De wetenschap van de middelbare school heeft het Mi-STAR-curriculum aangepast en de onderwerpen die in de 7e klas worden onderwezen, komen uit een breed scala van wetenschappelijke disciplines. In het eerste semester ligt de nadruk op het verkennen van energie en materie, en het bestaat uit de volgende eenheden: Creëren een energieplan, kringloop van energie en materie door vulkanen, bewegende thermische energie en levenscyclus van bouwmaterialen. Het tweede semester richt zich op structuur en functie en bestaat uit de volgende eenheden: hoe mensen de voortplanting van planten en dieren beïnvloeden, genetica, waterchemie en -kwaliteit en het onderhouden van ecosysteemdiensten.

Social Studies

Sociale studies in groep 7 is een overzicht van de wereldgeschiedenis tot 1500, met grote beschavingen, rijken, nomadische groepen en menselijke prestaties gedurende deze lange tijdsperiode. Hoewel de nadruk van de les vooral op geschiedenis ligt, zijn andere onderwerpen uit sociale studies, waaronder aardrijkskunde, economie, politieke wetenschappen en religie, in deze studie geïntegreerd. Het hele jaar door groeien studenten als historische denkers en ontwikkelen ze vaardigheden voor het toepassen van bewijsmateriaal en het ontwikkelen van historische claims.

Statistiek en waarschijnlijkheid

Deze 9-weekse cursus richt zich op het vergelijken van datasets. We beginnen met visuals en maken puntplots, histogrammen en boxplots voor verschillende datasets. Vervolgens kijken we naar berekeningen die kunnen worden gebruikt voor vergelijkingen, waaronder het gemiddelde, MAD (gemiddelde absolute afwijking), mediaan en IQR (interkwartielbereik). Studenten zullen hun nieuwe statistische kennis gebruiken om datasets te vergelijken die ook uit hun eigen statistische vragen komen, waarbij gegevens gedurende het begin van de les worden verzameld.

8e graad kernklassen

Algebra 1

Algebra 8 van groep 1 is het eerste jaar van ons wiskundecurriculum op de middelbare school. In deze klas werken leerlingen samen om de wiskundige concepten te leren. Ze bestuderen en leren patronen van verandering, gegevenspatronen, lineaire en exponentiële functies, patronen in vormen, kwadratische functies en toevalspatronen. Veel van de vragen in deze cursus hebben betrekking op situaties uit het echte leven.

Bijbel

8th Grade Bible verkent belangrijke bijbelse thema's en zoekt naar toepassingen in ons dagelijks leven. Onderwerpen als gerechtigheid, onderdrukking, Gods beloften, verlossing en herstel worden het hele jaar door bestudeerd. Een diepgaande studie van het boek Handelingen is het middelpunt van het leerplan van de 8e klas, waar de studenten leren over de rol en het werk van de Heilige Geest bij het helpen van de vroege kerk en de kerk van vandaag om haar missie uit te leven.

Engels

Engels van groep 8 omvat een verscheidenheid aan lees-, schrijf-, woordenschat- en grammaticavaardigheden. We onderzoeken hoe we met plezier tekst kunnen lezen om de wereld te verkennen, en hoe we schrijven kunnen gebruiken om ons duidelijk tegenover anderen uit te drukken. We kunnen zowel lezen als schrijven gebruiken om licht te verspreiden in Gods wereld. We bestuderen wat het betekent om onafhankelijke en gemeenschapslezers te zijn, maar ook lezers van poëzie, korte verhalen, informatieve teksten en klassieke romans. Ons schrijven richt zich op algemene reflectie-aanwijzingen, verhalende poëzie, literaire essays, informatieve essays en argumentatieve essays. Woordenschatwoorden worden gevormd uit de romans die we lezen en uit de SAT hoogfrequente woordenlijst.

Wiskunde

8th Grade Math verkent verschillende gebieden van algebra, meetkunde en statistiek. Studenten maken kennis met lineaire, inverse en exponentiële relaties, symmetrie en transformaties, de stelling van Pythagoras en het oplossen van vergelijkingsstelsels. Via deze verschillende gebieden concentreren studenten zich op probleemoplossende strategieën, schattingen en wiskundig communiceren met grafieken, tabellen en vergelijkingen.

Wetenschap

8th Grade Science richt zich op het verkrijgen van een dieper begrip van Gods schepping en het aanscherpen van ons vermogen om te denken en te handelen als wetenschappers. Onderwerpen zijn onder meer geluids- en lichtgolven, natuurlijke selectie en aanpassing, geologische tijd, risicobeheer van natuurlijke risico's zoals zwaar weer en aardbevingen, klimaat en astronomie. Door middel van onderzoeken, discussies en gezamenlijke groepsprojecten ontwikkelen studenten hun begrip van hoe we het beste voor de aarde kunnen zorgen en shalom kunnen brengen in alle delen van Gods schepping.

Social Studies

8th Grade Social Studies is een cursus geschiedenisonderzoek in de VS die betrekking heeft op 1750-1875. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer gebeurtenissen die hebben geleid tot de Revolutionaire Oorlog, de Revolutionaire Oorlog, de Grondwet, regeringsvorming, Oorlog van 1812, westelijke expansie, Industriële Revolutie, Burgeroorlog en Wederopbouw.

Spaans I

Het doel van groep 8 Spaans op Holland Christian Middle School is het leren en begrijpen van de kernnormen van de klas Spaans 1 op de middelbare school. Studenten leren door spreken, schrijven, lezen en luisteren hoe ze door de woordenschat en structuren kunnen navigeren die gebruikelijk zijn in de Spaanse taal. Studenten leren gespreksvragen en -antwoorden, samen met een gemeenschappelijke woordenschat die dienen als bouwstenen voor hun taalkennis. Studenten die zowel in de Spaanse les als in elk van de semesterexamens succesvol zijn, gaan naar Spaans 2 zodra ze naar de middelbare school gaan.

Schrijf je vandaag in

U bent altijd welkom om Holland Christian Schools te bezoeken, persoonlijk of virtueel, om meer over ons te weten te komen en de dingen zelf in actie te zien. We rollen de rode loper voor je uit tijdens je bezoek met een van de leden van ons leiderschapsteam!

Schrijf nu in