Ga naar hoofdinhoud

Academici

We houden van onze gemeenschap, onze atletiek, onze lunches. Maar we zijn hier echt omdat we uw kinderen graag lesgeven - en geschiedenis laat zien dat we er goed in zijn.

Met een uitstekende onderwijsfaculteit heeft Holland Christian Schools een reputatie opgebouwd voor: educatieve uitmuntendheid (link naar toetsscores) en voor innovatie en creativiteit zowel binnen als buiten de klas. Toonaangevende testscores en het nastreven van best practices door onze opmerkelijke staf van professionele opvoeders hebben bewezen dat dit jaar na jaar het geval is. Maar we weten ook dat onderwijs tegenwoordig zoveel meer is dan wat er gebeurt in onze klaslokalen, wetenschappelijke laboratoria, kunstlokalen en gymzalen.

We blijven geesten toerusten en harten koesteren op de speelplaatsen en atletiekvelden, door dienstreizen en bijbelstudies, muziekrepetities en fanfares, vanuit de relaties gebouwd tussen docenten en studenten, vrienden en collega's, coaches en atleten.

Waarom zouden we dat leren?

Eerlijke vraag, toch? Het is iets waar we dagelijks mee worstelen op Holland Christian Schools, en we hebben een antwoord dat ons hele curriculum vormgeeft. We willen de authentieke passie in je kind ontketenen. We willen dat hij zoek de waarheid meedogenloos, uitgerust met kennis en vaardigheden-samen met het vermogen om ze toe te passen op zijn leven. We willen dat ze nieuwe ontdekkingen doet en de kracht voelt om haar gaven te benutten.

Ons Curriculum
Middelbare schooljongen die zijn technisch project vasthoudt en naar de camera glimlacht in een grotendeels lege schoolgang
kleuters bidden samen met hun leraar zittend in een rode schommelstoel

Geloofsontwikkeling

Het is een eer en een voorrecht op Holland Christian Schools om samen te werken met ouders en kerken om de unieke geloofsontwikkeling van elke leerling aan te moedigen. Onze missie is om "geesten toe te rusten en harten te koesteren om de wereld te transformeren voor Jezus Christus." Dit zijn geen afzonderlijke en afzonderlijke inspanningen. We willen het hele kind op een geïntegreerde manier eren. De docenten van Holland Christian zijn uniek toegerust om de groei en volwassenheid van studenten in elke dimensie van hun wezen aan te moedigen, inclusief hun geloof.

Geloofsontwikkeling

Taal onderdompeling

Spaanse onderdompeling is een wonderbaarlijk effectieve manier om onze leerlingen goed voorbereiden voor het soort wereld waarin ze leven en werken, interactie en samenwerking met veel verschillende mensen, waar ze ook zijn, maar ook over de hele wereld. Sterker nog, de Spaanse onderdompeling rust onze studenten verder uit om de evangeliemissie uit te voeren waartoe we zijn geroepen als discipelen van Christus, namelijk om ons bij God te voegen het cultiveren van sjalom te midden van de chaos die we in onze wereld aantreffen.

Taal onderdompeling
2 Spaanse onderdompeling basisschoolleerlingen lachen samen en houden hun speelscripts in het Spaans vast
Bosschool kleuterschool jongen gooit stokken in de vijver en maakt een grote plons

Forest School

Leren is het beste als het is relevant voor studenten-wanneer ze de verbinding met de wereld om hen heen zien. En weinig kansen bieden het niveau van concrete relevantie dat een natuurgericht programma biedt, naast dat het prachtig aansluit bij de missie van HC en geloofsvormende focus—dat de Heer veel geeft om de wereld die Hij heeft gemaakt, en dat wij, als Zijn volgelingen, houden van de dingen waar Hij van houdt, inclusief Zijn schepping. Onderzoek naar buitenonderwijs heeft aangetoond dat effectief buitenleren de focus, cognitieve functie, toetsscores, sociale vaardigheden, verwondering en creativiteit van leerlingen kan verbeteren.

Forest School

Academische programma's en diensten

God heeft grote plannen voor elke student die door onze gangen loopt. Dat is een grote verantwoordelijkheid die ons is toevertrouwd. Het is nederig en we nemen de aanklacht serieus. Omdat onderwijs geen one-size-fits-all-ervaring is en sommige studenten extra middelen nodig hebben om te gedijen, hebben we handgemaakt een individueel plan voor elke student die ondersteuning nodig heeft. Het mooie van Holland Christian is dat onze programma's zijn vloeiend; het komt vaak voor dat een student de hulp krijgt die hij nodig heeft in het ene vak en uitgedaagd wordt om zijn hoogbegaafdheid in een ander vak in te leven.

In opbouw! Kom alsjeblieft terug in augustus!
Kleurrijk assortiment pastelkrijtjes verspreid over een papieren achtergrond
Elementair meisje doet wiskunde op een iPad aan haar bureau

Technologie

Erkend door Apple als een technologieprogramma met innovatie, leiderschap en onderwijsexcellentie in een voorbeeldige leeromgeving, Holland Christian heeft een 1:1-technologieprogramma (1 apparaat: 1 leerling) waarbij leerlingen van het vierde leerjaar iPads gebruiken en leerlingen van het 4de-5de leerjaar MacBook-computers.

Onze technologie

Thuisschoolprogramma

Ons thuisschoolprogramma heet (HC)2, en is gemaakt om een Op Christus gericht, kwalitatief hoogstaand, kosteneffectief onderwijs voor gezinnen die ervoor kiezen hun kinderen thuisonderwijs te geven. Onze centrale focus is het ontwikkelen van de unieke gaven van uw kind tot eer van God. Wij geloven dat onze ondersteunende en innovatieve aanpak de beste eigenschappen van thuisonderwijs combineert met de beste eigenschappen van Holland Christian Schools!

Meer informatie over HC2
HC2-student bereidt zijn planten voor op de tentoonstelling van het wetenschappelijke experiment
Middelbare schooljongen met een honkbalpet die de basdrum van de fanfare speelt die aan zijn voorkant is bevestigd

Benchmarks en prestaties

Op Holland Christian Schools beschikken onze leerlingen over een breed scala aan vaardigheden, en onze gepassioneerde docenten werken er hard aan om ze allemaal te helpen hun volledige potentieel te bereiken. We zijn trots op de prestaties van al onze studenten, jaar na jaar.

Benchmarks en prestaties

Educatieve filosofie

Holland Christian Schools werden opgericht als antwoord op de leer van de Schrift dat al het leven moet worden geleefd in liefdevolle gehoorzaamheid aan de wil van de Heer en dat de christelijke gemeenschap in het algemeen en ouders in het bijzonder een grote verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen op te voeden in de liefde, wijsheid, kennis en gerechtigheid van hun soevereine God.

Educatieve filosofie
Kleuterschooljongen die een stuk speelgoed model creëren bij zijn bureau

Vragen hebben?

We kijken ernaar uit u en uw gezin te ontmoeten en u kennis te laten maken met de fris, creatief, gepersonaliseerd onderwijs bij Holland Christian! We zijn hier om te helpen! Neem contact met ons op via ons contactformulier hieronder of bel ons op 616.820.2805.

Neem contact op!